Тенис на корт правила

Тенис може да се играе индивидуално или отборно (двойки). В тази статия ще се фокусираме върху "сингъл" играта, тоест един срещу един тенисист. Геймът започва със сервис на един от двамата тенисисти. Предварително чрез жребий се определя кой ще започне да сервира и кой от коя страна ще играе. Когато даден тенисист спечели жребия има право на избор от следните възможности:

Сервисът се счита за изпълнен, когато сервиращият тенисист се опита да удари топката. Сервираната тенис топка е в игра, когато премине над мрежата, без да отскочи преди това в полето на сервиращия играч или от мрежата, и след това падне в полето за сервиране, намиращо се в другата половина на корта диагонално на сервиращия. Сервиращият има право на втори сервис опит, в случай че първият му сервис е бил изпълнен погрешно. След отбелязването на всяка точка сервиращият се премества от другата страна на централната маркировка, за да сервира отново.

Приключване на гейма

След приключване на гейма тенисистът, който е посрещал в приключилия гейм, сервира в следващия гейм. Тенисистите сервират последователно в геймовете, докато тенис мачът завърши. Единственото изключение затова е в тайбрека.

Сервис

При изпълнението на сервис сервиращият трябва:

Ако посрещачът не е готов, когато сервисът бъде изпълнен, той не се зачита. Това означава, че сервисът не се брои и се повтаря. Ако обаче посрещачът се опита да играе с тенис топката, но не успее, той не може да иска сервисът да не бъде зачетен. Сервиране в неправилен ред: Ако играчът изпълни сервис, без да е негов ред, тенисистът, който е трябвало да сервира, трябва да го направи веднага щом грешката бъде открита. Всички точки, отбелязани до момента на откриване на грешката, остават и се зачитат, но последният сервис, изпълнен преди откриването на грешката, не се брои. Ако целият гейм бъде завършен преди откриването на грешката, редът за сервиране остава такъв, какъвто е станал в резултат на промяната.

Грешки

Ако първият сервис бъде изпълнен погрешно, сервиращият разполага с още един опит. Вторият сервис трябва да бъде изпълнен от правилната страна на корта. Ако и вторият сервис е грешен, се отсъжда “двойна грешка” и сервиращият губи точката. Ако сервираната тенис топка се удари в мрежата или в централната лента на мрежата, в горния й край(филето), след което падне в правилното поле за сервиране от другата страна на мрежата, това не е грешка, а сервисът се повтаря. Ако обаче топката докосне другата част на корта, различна от мрежата, това се счита за грешка. Фут-фолт: Фут-фолт е грешка, която се отчита като всяка друга грешка. Тя е налице, когато в който и да е момент от движението при сервисите сервиращият:

Във и извън игра

Топката е в игра от момента, в който е била ударена при сервис (освен при грешка или неточно изпълнение, което не е грешка). Топката остава в игра, докато не бъде отбелязана точка. Топка, която докосва трайно прикрепен предмет: Ако тенис топката е в игра и докосне трайно прикрепен предмет (различен от мрежата, страничните стълбове на мрежата, основните линии) преди да отскочи от корта, играчът, който е играл последен с топката, губи точката. Ако топката докосне трайно прикрепен предмет, след като е отскочила от корта, тогава противникът на играча, който е играл последен с тенис топката, губи точката.

Топка в корта: Не е задължително тенис топката да се приземи в рамките на корта с целия си размер, за да се счита в игра. Според едно от най-старите тенис правила: “Ако топката докосне линията, се счита, че тя докосва корта, очертан с тази линия.” Това означава, че ако някоя част от топката докосне ограничителните линии на тенискорта, топката е в игра.

Връщане на тенис топката

Играчът може да стои от своята страна на корта на всяко място, на което пожелае, както и зад основната линия, когато посреща сервис. Счита се, че ретурът е успешен, ако:

Ако тенис топката премине над мрежата и след отскока се насочи обратно към полето на сервиращия, посрещачът може да я отиграе, пресягайки се над мрежата. Такъв ретур е добър, само ако нито тенисистът, нито ракетата не се докоснат до мрежата, колчетата на мрежата или корта на противника.

Изгубване на точка

Ако посрещачът не отиграе добър ретур, той губи точката, в случай че:

Смяна на половините

Играчите сменят половините, на които играят на корта, след края на първия и на третия от всеки сет. След това продължават да сменят половините си на всеки два гейма, докато сетът приключи.

Четни и нечетни: Ако в края на сета броят на изиграните геймове е бил четно число, за първия гейм от новия сет играчите се връщат на същите половини на корта, които са защитавали в последния гейм на приключилия сет. Когато броят на изиграните геймове в завършеният сет е бил нечетен, играчите разменят половините си на корта след почивката между двата сета.

Отбелязване на точки и броене на резултата

Имена на точките в гейма:

Резултатът на сервиращият се съобщава на първо място (освен в тайбрека, където винаги се съобщава първо по-голямото число и името на водещия). Равенство: Ако тенис играчите отбележат по три точки всеки се стига до равенство. В такъв случай единият от играчите трябва да спечели две последователни точки, за да спечели гейма. Ако играчът с предимство загуби следващата точка, резултатът се връща отново на равенство. Сет: Първият тенисист, който успее да спечели шест гейма, печели сета. Ако резултатът до пет спечелени гейма за всеки, единият трябва да спечели следващите два гейма, за да спечели с 7/5. В противен случай се стига до 6/6 и се играе тай-брек. Мач: Максималният брой сетове в мача е пет при мъжете и три при жените. Конкретните правила на тенис турнира определят броя на сетовете, които следва да се изиграят в един мач.

Забавен начин да научите правилата е настолната игра тенис